החזר על הוצאות האימון הוא רק חלק מהתמונה

 

אנו עובדים היום בסביבת עבודה שבה הלחץ להביא תמורה על השקעות האימון והדרכה (ROI – (Return On Investment גובר.

זוהי תופעה מובנת ומקורה בתחושה של מנהלי כוח אדם שעל מנת להציג יצירת ערך, עליהם לישר קו בין שיטות המדידה שלהם לבין שיטות המדידה של שאר הארגון העסקי ולהציג יעילות בשפה הכלכלית של הארגון.

הגדרה של תמורה על השקעה (ROI) במושגים פיננסיים של עולם העסקים:

“הוא מדד כלכלי להערכת הכדאיות של פעולה הכרוכה בהשקעת כסף, זמן או משאבים אחרים. על ידי השוואת כמות ההכנסה המתקבלת ביחס לעלות ההשקעה, המדד משמש גם להשוואה בין חלופות ההשקעה השונות העומדות בפני ארגון.

חישוב המדד מתבצע באמצעות חישוב הרווח מההשקעה חלקי עלותה.”

מגמה זו מהווה, בעיקר, ניסיון לפקס מחדש את נקודת המבט הארגונית על עלות ההדרכה מ-‘עלות’ ל- ‘השקעה’. אכן ניסיון זה למצב מחדש את נושא ההדרכה כתרומה משמעותית ראויה להערכה.

אולם, יש לנקוט זהירות בשימוש הסמנטי באופן זה, מכיוון שהתפיסה שבה אימון והדרכה הם השקעה גרידא עלולה להזיק לארגון.

במציאות, אימון והדרכה יכולים להיות עלות קבועה או השקעה, בהתאם לנסיבות. למשל, ידוע לכל שעל מנת לשמר את שירות הלקוחות, פעילויות אימון והדרכה עקביים חייבים להתבצע בכדי לשמור על רמה גבוהה. זוהי עלות קבועה המשויכת לתחזוקה השוטפת של שירות הלקוחות. הדרך היחידה למדוד את האפקט של עלויות אימון והדרכה קבועות היא להפסיק את האמון ולבדוק מה יקרה! דבר זה דורש החלטה מאוד נועזת!

מצד שני, אם, מסיבות אסטרטגיות, הארגון רוצה לשפר את שירות הלקוחות שלו, אזי אימון שירות הלקוחות הספציפי הזה הופך להיות השקעה עליה כדאי וראוי לבדוק החזר על השקעה. לכן בדוגמא של שירות לקוחות, אימון יכול להיות או הוצאה קבועה או השקעה בהתאם לסיבות שבגינן מעבירים את האימון. אבל, מדידה של החזר על השקעה מתאים רק במקרה של השקעה בהדרכה ואימון.

בכדי לבחון באופן ברור איך עלינו להעריך השקעה באימון והדרכה, יש לשקול באופן משולב ארבע גורמים עיקריים עוד בטרם יתחיל האימון.

1. אובייקטיבי – תוצאות ברורות ומדידות (קשר ישיר אשר ניתן להציגו עם ROI).

2. סובייקטיבי – שינויים התנהגותיים (קשר לא ישיר אך ניתן להצגה עם ROI).

3. אינטואיטיבי – בעל תרומה להתפתחות אישית (קשר רופף עם ROI)

4. פְּלָצֶבּוֹ- קבלה של העניין שכאשר הזדמנויות אימון והדרכה קיימות משמר ולעיתים משפר את הבצועים בארגון בכל מקרה. (קשר קלוש ל ROI)

בארגונים אשר בהם אנשי מחלקת משאבי האנוש והגורמים המדריכים נאורים יותר, קיימת הבנה שאיזון בין ארבעת הסעיפים הנו חיוני לאסטרטגיית אימון אפקטיבי ברמת החברה.

הגבלה של הערכת ההשקעה באימון והדרכה לקריטריונים אובייקטיביים בלבד הנה כשל בחשיבה העסקית ניהולית.

זכור\זכרי

‘לא כל מה שניתן לחשב נחשב; ואת מה שנחשב לא תמיד ניתן לחשב’

אנא מלאו פרטים ליצירת קשר

האתר נבנה ועוצב ע”י אדאקטיב